Snapshots


Snapshots

קיונאפ מציגה פתרון שחזור יעיל וקל לתפעול,באמצעות "Snapshots"  ,לנהל אותם באמצעות כלים מתקדמים
ואף אפשרות ל"רפליקציה" של הסנפאשוטים, בין שני מכשירי QNAP שונים.

השחזור יכול להתבצע לוקאלית או מרחוק
ומשתמשים יכולים לצפות במהירות בספריית הסנאפשוטים בכל תיקיה משותפת
באמצעות הפרוטוקולים SMB\CIFS'AFP כדי להעתיק ולשחזר נתונים.

את הסנאפשוטים, ניתן לנהל במערכת ניהול מקצועית ונוחה לתפעול.

לפרטים נוספים , ניתן ליצור קשר עם מחלקת המכירות.
לקריאת מידע נוסף : hthttps://www.qnap.com/solution/snapshots-protection/en/